måndag 20 juni 2011

SkolavslutningSå var ännu ett skolår till ända.
Tintin har slutat 6:an och går vidare till Gullhögen nästa år.
Saga har slutat förskoleklass och ska börja 1:an.
Hej och hå...